دانلود رمان گل حسرت  از لیلی تکلیمی

 دانلود رمان گل حسرت از لیلی تکلیمی

ژانر :

: قصه ی زندگی رؤیاست اون عاشق امانه همکلاسش در مدرسه ی فرانسوی ها …در زمان شاه کسی که بخاطر یک رابطه ی اشتباه بین پدرش و مادر رؤیا که منجر به خودسوزی مادرش شده کینه ای عمیق در دل داره و همین باعث شده رؤیا هرگز عشق امان رو نسبت به خودش باور نکنه و همیشه نگران انتقامجوییش باشه رؤیا برای فرار از بی آبرویی بزرگی که امان توی مدرسه براش راه انداخت از مدرسه فرار میکنه و پناه می بره به ازدواج با خواهرزاده ی زنباباش کسی که برای تصاحب رؤیا و میراث چشمگیری که عمه ی پدرش تصمیم داره به رؤیا واگذار کنه از مدتها قبل مراقب رؤیا بوده تا در زمان مناسب شکارش کنه ماجراهای مفصلی اتفاق می افته از جمله جداشدن رؤیا از خانواده ش بخاطر فعالیتهای انقلابی پناهنده شدن همسرش به آمریکا و معلول شدن پسری که موقع تیرخوردن و بستری شدن در بیمارستان در شکمش بوده این میون خبر شهادت امان انگیزه ی زندگی کردن رو در قلب رؤیا گردن میزنه و اون فقط بخاطر پسرش که دچار نوعی درخودماندگی ادامه میده به زندگی سختی که در اون خبری از اشرافیت گذشته نیست در کنار پیرزن سرایداری که براش از مادر مهربونتر بوده و…

 دانلود رمان گل حسرت pdf از لیلی تکلیمـی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان لیلی تکلیمـی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
گل حسرت قصه ی زندگی رؤیاست اون عاشق امانه همکلاسش در مدرسه ی فرانسوی ها …در زمان شاه کسی که بخاطر یک رابطه ی
اشتباه بین پدرش و مادر رؤیا که منجر به خـودسوزی مادرش شـده کینه ای
عمـیق در دل داره و همـین باعث شـده رؤیا هرگز عشق امان رو نسبت به
خـودش باور نکنه و همـیشـه نگران انتقامجوییش باشـه رؤیا برای فرار از بی
آبرویی بزرگی که امان تـوی مدرسه براش راه انداخت از مدرسه فرار مـیکنه
و پناه مـی بره به ازدواج با خـواهرزاده ی زنباباش کسی که برای تصاحب
رؤیا و مـیراث چشمـگیری که عمه ی پدرش تصمـیم داره به رؤیا واگذار کنه از
مدتـها قبل مراقب رؤیا بوده تا در زمان مناسب شکـارش کنه ماجراهای مفصلی اتفاق مـی افتـه از جمله جداشـدن رؤیا از خانواده ش
بخاطر فعالیتـهای انقلابی پناهنده شـدن همسرش به آمریکـا و معلول
شـدن پسری که موقع تیرخـوردن و بستری شـدن در بیمارستان در شکمش
بوده این مـیون خبر شـهادت امان انگیزه ی زندگی کردن رو در قلب رؤیا
گردن مـیزنه و اون فقط بخاطر پسرش که دچار نوعی درخـودماندگی ادامه مـیـده به زندگی سختی که در اون خبری از اشرافیت
گذشتـه نیست در کنار پیرزن سرایـداری که براش از مادر مهربونتر بوده و…

لینک دانلود رمان گل حسرت

  • 23 views