داستانی از نفرت و انتقام، زندگی دختری با ظاهر و چهره ای که همه اونو زشت میدونند، اما به واسطه آشنایی با بهزاد زندگی اش دستخوش تغییراتی می شود، بهزاد پسری خوش گذران است که برای دست به سر کردن شهره و برانگیختن حسادت او برکه را درگیر عشق یک طرفه ای می کند، که در نهایت منجر به ریختن اسید به صورتش توسط شهره می شود، با جراحی های متعدد با عنوان مدلی فشن به نام پرستو وارد زندگی بهزاد می شود اما …

  • کیفیت PDF
  • تعداد صفحه 924

دانلود رمان رخ سوخته از اعظم فهیمی pdf

هم اکنون با شما هستیم با یکی از بهترین رمانهای انتقامی به نام رخ سوخته از نویسنده خوش قلم ایرانی اعظم فهیمی با لینک دانلود مستقیم در بیست رمان

داستانی از نفرت و انتقام، زندگی دختری با ظاهر و چهره ای که همه اونو زشت میدونند، اما به واسطه آشنایی با بهزاد زندگی اش دستخوش تغییراتی می شود، بهزاد پسری خوش گذران است که برای دست به سر کردن شهره و برانگیختن حسادت او برکه را درگیر عشق یک طرفه ای می کند، که در نهایت منجر به ریختن اسید به صورتش توسط شهره می شود، با جراحی های متعدد با عنوان مدلی فشن به نام پرستو وارد زندگی بهزاد می شود اما …

گوشه ای از رمان رخ سوخته از اعظم فهیمی :

پاشو حاضر شو بریم … فقط تو رو خدا اون آرایشو پاک کن … شدی عین قورباغه … بی اراده چنان سرش جیغ کشیدم که با خنده و کمی ترس از اتاقم بیرون دوید … ناگهان چشمم به آینه‌ی توی دستم افتاد، وای از شدت عصبانیت حسابی سرخ شده بودم … افتضاح‌تر شدم. داشت گریه‌ام می‌گرفت ولی طبق معمول هر چه زور زدم اشکم در نیامد … با بیزاری آینه را روی تخت رها کردم و وارد سرویس بهداشتی شدم و کل آرایشم را شستم … وقتی کارم تمام شد سمت اتاق بهار رفتم … در نیمه باز اتاقش را هل دادم و گفتم: منتظر باش حاضر شم، منم می‌آم.

مقابل آینه قدی اتاقش مشغول پوشیدن لباس بود که جواب داد: آفرین، واسه شروع خوبه … باید بری بیرون تا عادت شه واسه‌ت … زشت شدی که شدی … تقصیر تو نیست که خجالت بکشی … به اراجیفش اهمیتی ندادم و وارد اتاقم شدم … به سمت کمد لباس هایم رفتم … شلوار جین تنگ و مانتوی کوتاه مشکی ام را پوشیدم … هیچ دلم نمی‌خواست باز مقابل آن آینه‌ی نفرت انگیز بایستم، ولی مجبور بودم!

قدمی برداشتم و با بی میلی شالم را مقابلش مرتب کردم … داخل پاساژ همراه بهار قدم زنان می‌گشتیم که صدای پسر جوانی را از پشت سرمان شنیدم: به به چه … خانم خانما افتخار آشنایی می‌دی؟ مسلما با من که نبود، پس با اخم به پهلوی بهار زدم و گفتم: با توئه … بهار به سمت پسر برگشت و گفت: چیزی گفتی؟ نه عزیزم با دوستت بودم … افتخار نمی‌ده یه نگاه به ما بندازه؟ درست شنیدم؟! وای با من بود، با من! ذوق مرگ برگشتم سمت‌اش و لبخند وسیعی زدم … با من بودی؟ همان‌طور مات سر جایش ماند و خنده‌ روی لب هایش ماسید …

دانلود رمان رخ سوخته از اعظم فهیمی بدون سانسور

  • باکس دانلود
  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(