دانلود رمان رگا اثر شبنم اعتمادی

دانلود رمان رگا اثر شبنم اعتمادی

ژانر : -

داستان دختری به نام ترانه است که توی هفت سالگی بخاطر بی آبرویی و تعرض پدرش به یک دختربچه، شبانه بامادرش از شهرشان فرار میکنند، سال ها ترانه و مادرش به صورت ناشناس و با سختی زندگیشان را سپری می کنند تا اینکه ناگهان سرو کله‌ی یک مزاحم پیدا میشود، کسی که باعث میشود سه مرد به طور عجیبی وارد زندگی اش بشوند و درگیر یک جدال عشقی بین دو برادر میشود که به بهانه انتقام …

  • کیفیت PDF

دانلود رمان رگا اثر شبنم اعتمادی pdf

هم اکنون دریافت رمان بسیار زیبای رگا اثری بینظیر از شبنم اعتمادی نویسنده ایرانی در سایت بیست رمان

داستان دختری به نام ترانه است که توی هفت سالگی بخاطر بی آبرویی و تعرض پدرش به یک دختربچه، شبانه بامادرش از شهرشان فرار میکنند، سال ها ترانه و مادرش به صورت ناشناس و با سختی زندگیشان را سپری می کنند تا اینکه ناگهان سرو کله‌ی یک مزاحم پیدا میشود، کسی که باعث میشود سه مرد به طور عجیبی وارد زندگی اش بشوند و درگیر یک جدال عشقی بین دو برادر میشود که به بهانه انتقام …

خلاصه رمان رگا اثری بینظیر از شبنم اعتمادی :

با احساس درد همیشگی توی سرم لای پلکمو باز کردم، تاریکی مطلق بود! … زل زدم به سقف، بی حرکت، به امید اینکه بازم چشمام خسته بشه و بخوابم … خواب؟! شایدم کابوس و تصویر های دردناک همیشگی … نفس عمیقی کشیدم و به پهلو دراز کشیدم، پتو رو تا زیرگلوم بالا کشیدم، چشمام این بار به سمت پنجره و پرده ی حریر نازک روش خیرگی گرفت … باد از لای درز های پنجره می وزید و صدای هوهوی آرومی داشت، پرده به نرمی تکون میخورد.

سرجام نشستم، پاهای سردم روی قالی قرار گرفت و دستام لبه ی تخت مشت شد، دوباره خیره به پنجره و صدای هوهوی باد … ملافه توی مشتم جمع شد و کم کم کمر راست کردم و ایستادم، شبیه ربات شده بودم … به سمت پنجره رفتم، مهتاب نور زیادی توی اتاق انداخته بود، پرده رو کنار زدم، بی حرکت خیره موندم به شاخ و برگ های خشکیده درخت روبروی پنجره

عرق سرد از روی گردنم تا پشت ستون فقراتم سر میخورد، دستمو به دستیگره پنجره انداختم، تضاد سرمای پنجره و دست گرمم … پنجره رو باز کردم و باد شدیدی وزید، انگار منتظر بود تا پنجره باز بشه و خودشو بهم بکوبه … باد لرزی به تنم انداخت اما عقب نکشیدم، نفس میخواستم از این هوا، نفسای ریز و عمیق میکشیدم … نگاهم به سمت چپ خیابون کشیده شد، قرمزی آتیش سیگارش بازم توی چشم بود، چندمین سیگار امشبشه؟

بازم همون ژست گرفته بود، یه دست توی جیب و تکیه به ماشین آخرین مدل و شاسی بلند پشت سرش و خیره به یه نقطه و لبایی که دود های پی در پی سیگار رو به بیرون میفرستاد … این مرد چه رازی داره …

قیمت : 15 هزارتومان

دانلود رمان رگا اثر شبنم اعتمادی بدون سانسور

  • باکس دانلود
  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(