دانلود رمان شاه ماهی اثر ساغر جلالی

دانلود رمان شاه ماهی اثر ساغر جلالی

ژانر : - - - -

دستامد یک شب دلبستگی مردی بانفوذ و جفا به پیشخدمت معصوم دختری شد به نام « ماهی» که کل زندگی اش با تنفر صفت بی همه چیز رو به دوش کشیده، سردار آقازاده ای سرد و خشنی که آوازه هنرهایش در سراسر تهران رو پر کرده بود، در آخر سر نوشت دو آدم با هزاران تفاوت عاشقانه ای بی همتا رقم میزد …

  • کیفیت PDF
  • تعداد صفحه 918

دانلود رمان شاه ماهی اثر ساغر جلالی pdf

دانلود برترین رمان های ایران و دنیا در بیست رمان

دانلود رمان شاه ماهی اثر ساغر جلالیدستامد یک شب دلبستگی مردی بانفوذ و جفا به پیشخدمت معصوم دختری شد به نام « ماهی» که کل زندگی اش با تنفر صفت بی همه چیز رو به دوش کشیده، سردار آقازاده ای سرد و خشنی که آوازه هنرهایش در سراسر تهران رو پر کرده بود، در آخر سر نوشت دو آدم با هزاران تفاوت عاشقانه ای بی همتا رقم میزد …

گوشه ای رمان شاه ماهی اثری از ساغر جلالی :

نگاهم به چهار جفت چشم مبل شماتت امید و دیگری با تمسخر گولاخ خان! به صورت هر دویشان لبخند زدم و کوروش دستش این بار محکم دور شانه ام انداخت و به خودش فشرد

او تنها آقا زاده ای بود که مرا دوست داشت و همیشه و همه جا حواسش به من بود … ولی باز هم یک آقا زاده بود و همین آقا زاده بونش گاهی مرا آزار می داد … هویت ین من حاصل هوس یک شب علیرضا خان بودم، بودم … من پدر داشتم و نداشتم با آمدن علیرضا خان پادشاه امارت بلند شدیم …

دستش را پشت کمر عروسش گذاشت و با لبخند حرف می زد … آخرین بارکی این طور با من حرف زده بود؟ هیچ وقت! پارسال که ازمن خواست با او هم قدم شوم و خواست با پسر ارشد بهنامیان که بزرگ ییین صادرکننده چرم بودند ازدواج کنم، درست از موقعی که تو رویش ایستاده بودم و گفتم ازدواج نمی کنم و وقتی از من دلیل خواسته بود چیزی گفتم که دیگر حتی نگاهم نکرد …

حق نداری راجب آینده من تصمیم بگریی، آدم برای نطفه ای که به خاطر یک شب هوس بوده این قدر حق به جانب نمی شه و برای آینده ش به خودش حق دخالت نمیده …

خرید رمان شاه ماهی اثر ساغر جلالی

قیمت نوزده هزارتومان

  • باکس دانلود
  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(