ژانر‌ها: انتقامی

دانلود رمان انتقام ماهور 

: رمان انتقام ماهور در مورد دختری به اسم ماهور که شخصیت اصلی این رمانِ زندگی ماهور از دوران کودکی با فرازو نشیب ها و سختی های بسیار همراه بوده تا اینکه بعد از ورود به دانشگاه اتفاقاتی براش می اُفته که زندگیش رو تحت الشعاع قرار میده شخصی ناشناس وارد زندگی ماهور و خانواده اش میشه که از راز های گذشته پرده بر میداره/////

دانلود رمان مهره ی سوخته  از میم 

تهمتی به سنگین اشک های یک دختر ب قیمت آوراگی یک نفس … تهمتی به درد آوریِ جان کاه ِشب بیداری ها ب قیمت سیاه شدن های شش ها… تهمتی ب همخوابگی با مردی … همخوابگی در عین حال متاهل بودن … همخوابگی که نه درست بود نه حقیقت شد بلای جان دخترکی که راهی غربتش کرد … غربتی که سنگش کرد و بعد چندین سال راهی انتقام به میان مردمان دهن بین خود کرد.. اول رمان در نیمه باز را هل دادو وارد خانه شد بوي سیگار به مشامش خورد،از حرص دندانهایش را روي هم فشار داد چشمانش را دورسالن چرخاند،دختري را دید که روي مبل دراز کشیده و سیگاري در میان دستان ظریفش گرفته بود،کمی آنطرف تر پسر مستی را که به سقف خیره بود، دید به قدمهایش سرعت بخشید و نزدیک دخترك شد و باصدایی بم گفت: ینجوري میخواستی خودتو آماده کنی؟! دخترك نگاه بی تفاوتش را به سمت او چرخاندو گفت: اووه مستربابک تشریف فرما شدن بابک از خشم دستش را مشت کردو گفت: نشستی بااین بی شرف مست کردي که چی بشه؟ فکر میکنی اینجوري مشکلات حل میشن؟! نیما گیجو منگ گفت: منظورت از بیشرف من که نیستم هستم؟ بابک نیشخندي زد وگفت: چرا اتفاقا باخودتم! نیما لبخندي زدو گفت: تاکی میخواي اداي قهرمان هارو دربیاري؟!بسه دیگه اه بابک فقط نگاهش کرد، نگاهی پر از خشم محیا سعی کرد از جایش بلند شود ولی سرگیجه امانش را بریده بود سیگارش را درزیرسیگاري خاموش کرد و زیرلب گفت: لعنت به این زندگی بابک دست محیارا گرفت و بلندش کرد و گفت: برو یه دوش بگیر بعدش که این مستی از ..

دانلود رمان دلربای من  از پریا

: دلربا دختری که ۱۲سال یه حس انتقام داخل دلش نگه داشته انتقام پدرش مهرداد سرمد بزرگترین تاجر ایران یک شبه ورشکسته شد و هیچکس نفهمید این تاجر معروف چی شد که یک شبه ورشکسته شد؟ هیچکس از اتفاق اون شب بارونی و مرگ تاجر بزرگ مهرداد سرمد و همسرش ماندانا سرمد باخبرنشد// حالا دلربا سرمد بعد از ۱۲سال برگشته تا انتقام بگیره از رادین//

دانلود رمان سکون  از عالیه جهان بین مستقیم

الوند ادیب، مردی که در کودکی از خانواده طرد شده و در خانه‌ی مردی به نام حیدر بزرگ می‌شود و حالا پریناز؛ دل در گروِ الوند داده… اما حقایقی که از گذشته مخفی مانده و حالا با افشای حقایق و رو شدنِ روغ‌ها، الوند بینِ عشقی پاک و انتقامی مخوف درگیر شده ک… رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخو    

دانلود رمان دختر بهار  از ترنج

من امیرارفع پسر امیر سردار سلطان زاده خان آبادی بعد از مرگ مادرم از روستا میرم و الان بعد از ۵ سال برگشتم که انتقام مادرمو از امیر سردار خان بگیرم من با عقده‌های مادرم بزرگ شدم که تمام عقده‌هاش رو در یک جمله دوستت دارم که هرگز از امیرسردار نشنید خلاصه میشه اما با دیدن آذین دختر مش مراد رعیت به دنبال انتقام… رمان پیشنهادی: دانلود رمان ترفند عشق دانلود رمان خائن  

دانلود رمان سلاح ترکان  از فاطمه سلیمانی

سلاح ترکان من ترکانم! دختر یکی یه دونه ی حاجی دریادل! بابام و سر یه شراکت، تو سن شونزده سالگی پشت میله های زندان دیدم و ده سال از اون روز میگذره! حالا من دیگه یه دختر شونزده ساله نیستم! حالا بزرگ شدم و اومدم دنبال حقی که ده سال به ناحق ازم گرفتن! تو این راه پر پیچ و خم فقط یه سلاح دارم و اونم .. رمان پیشنهادی: دانلود رمان آتش سرد

دانلود رمان انتقام به سبک جنسی

: داشتم راھروی دبیرستان رو طی میکردم عصبی بودم ھم از خودم ھم از مربی ورزشمون …پوفی کشیدم و در حالی کھ سعی کردم حرفشو نادیده بگیرم از اونجا دور بشم . برام عادی شده بود ولی اینکه از ھر کسی این حرفا رو بشنوم عصبیم میکرد شاید اگه دخترای دیگه جای من بودن از ذوق تعریفش میپریدن بغلش و ماچش///

دانلود رمان بلندترین سکوت  از specialstar 

بلندترین سکوت ترانه ، دختر رئيس باند قاچاق مواد مخدر است كه تا به حال فعاليت چندانى نداشته. اما شرايطى پيش مى آيد كه او را وارد بازى خطرناكى مى كند… كيارش ، يك فرد آموزش ديده و حرفه اى است كه به عنوان راننده به باند پدر ترانه وارد مى شود. اما او نمى خواهد فقط يك راننده باشد. براى اهداف بزرگترى به ميدان آمده است… بهار با پاى نهادن در دوران نوجوانى دنيايش تغيير كرده و دريافته كه همه چيز مطابق تصورات او نيست. در اين زمان راز تلخى را كشف مى كند كه روحيه ى ماجراجو و شجاعش به وى اجازه نمى دهد كه تا آخر داستان پيش نرود سپهر به تازگى فهميده كه زندگى خانواده اش مانند گذشته نيست و تلاش مى كند آن را اصلاح كند. اما اتفاقى براى خواهرش رخ مى دهد كه زندگى همه را وارونه مى كند. او هم چنان اميد دارد… اول رمان بلندترین سکوت كم كم دور قبر خلوت مى شود. ضجه ھا و شیون ھاى خواھرش ھنوز قطع نشده است و مادرش، بھ نقطھ اى زل زده و یك قطه اشك ھم نمى ریزد. آن ھا را به زور از روى خاك بلند مى كنند و کشان کشان به طرف ماشین ھایشان می برند. حتما برای ناھار به یک رستوران شیک و گران قیمت ھمه را دعوت کرده اند. یك زن زیر بغل مادرش را مى گیرد. پیر و شکسته شده است و چین و چروک ھای صورتش بیش از ھمیشھ به چشم می آید. حق دارد. زندگى روى خوش بھش نشان نداده است. خواھرش را ھم مردى در آغوش گرفته و …

دانلود رمان از تو میگریزم  

با خیانت ایرج به شریکش آریان پور راد پسر آریان پور…. صمیم دختر ۱۸ ساله و عزیز ایرج را می رباید تا ایرج را وادار به انجام تعهداتش کند صمیم بعد از تحمل یک هفته وحشتناک دراسارت راد واز دست دادن امتحان کنکوری که یک سال برایش درس خوانده با کمال تعجب متوجه می شود که با اینکه پدر بدهی شریک را پرداخته ولی باز هم حاضر به بردن او به خانه نیست چرا که معتقد است که آبروی ریخته شده بر اثر این آدم ربایی تنها با ازدواج صمیم و راد قابل جبران//

دانلود رمان عشقی برای کشتن 

ماجرا درمورد دوتا برادره به اسم سهیل وشاهین که دختری به اسم رز رو مقصر مرگ خواهرشون میدونن وتصمیم به انتقام می گیرن سهیل به رز نزدیک میشه و تصمیم میگیره باهاش ازدواج کنه، اما در طول روابطشون رازهایی آشکار میشه واتفاقاتی میفته که ریشه واساس این انتقام رو از ابتدا ویران میکنه و…..