ژانر‌ها: خشونت

دانلود رمان ملودی پیانوی شکسته  از الیسا

ملودی پیانوی شکسته عمارتی بزرگ غرق در تاریکی ارباب زاده ای که بویی از احساس نبرده است و بر خلاف ظاهر فریبنده .درون سیاه دارد پیانوی در هم شکسته ای که هر شبانگاه خبر از طلسم این مرد میدهد . داستانی دور از تخیل . و بر اساس وقایع توصیه:قول میدم اگه بخونید چندین و چندبار دیگه بخوایید بخوندیش! داستان ایرانی نیست و فضای بازی داره. رده سنیشم ۲۰ به بالا متشکرم. اول رمان ملودی پیانوی شکسته پامو که از دفتر گذاشتم بیرون تازه فهمیدم چه غلطی کردم من به زور همی ن درسا ی خودمو میخوندم حالا بور س ی ه رو بای د چیکار کنم حالا اینا به کنار ای ن گاو وحشی که کنارم وایستاد ه رو چیکار کنم اخه یکی نیس بگه دختر اسم خودتو نوشت ی چرا پری روهم قاطی کردی. برگشتم به پ ری نگاه کردم فقط منتظر ی ه پارچه قرمز بود تا بهم حمله کنه=/نیشم و براش باز کردم تا خواستم چی زی بگم پری د ??‍♀️ طرفم منم تا وضعیتو قرمزه آ تیشی دید م چهارتا پا قرض کردم و الفرا ر حالا من بدو،پر ی بدو . وضعیتی بود فوق العاده ضایععععع، همه اونایی که اونجا بودن مثل وزغ زل زده بودن بهمون حواسم باز رفته بود پ ی فکرا ی چرت و پرت که ی ه دفعه بوووم خوردم به ی ه چی آی ننه سرم داغون شدم آ ی ننه دماغ خوشگلم(الکی مثلا )الکی واسه خودم اه و ناله میکردم درحال ی که هی چیم نبود گفتم حتما ? مثل این رمانا خوردم به ی ه پسر هلو اینجور ی کنم اخرش اون عاشقم میشه و در……