ژانر‌ها: رواعصابی

دانلود رمان صورتک ها  از مهتابی 22 مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

سامین یک دختر مبتلا به اختلال ترانس هستش سالیان سال نتونسته برای خودش دوست صمیمی داشته باشه حتی نتونسته خودشو با یه جمعی سازگار کنه، تو جمع دخترونه نتونسته دووم بیاره، تو جمع پسرونه هم اونو قبولش نکردن سالها به همه گفته چه مشکلی داره اما یا اونو مسخره کردن یا تهدیدش کردن که مشکلشو علنی مطرح نکنه سامین روابط عمومی خوبی نداره، با همه در حال جنگ و ستیزه، به خاطر اینکه باهاش بدرفتاری شده و حرفهای منطقیش با خشونت جواب داده شده خودش یک آدم خشنیه، این آدم نتونسته قدرتشو ثابت کنه خودش اطمینان داره که مرده اما تو جامعه جنسیت زنونه اش رو در نظر می گیرن و اونو ضعیف می دونن اول رمان باد سردي می وزید روبه روي خانه ي دو طبقه اي ایستاده بودم خانه ي بزرگی با دیوارهاي مرمري چمدان زرشکی رنگم را به دیوار خانه تکیه دادم آه عمیقی کشیدم رویم را به سمت فهیمه کردم: اینجاست؟ آره خونه ي خوبیه حالا بیا بریم داخلشو ببین به دانشکده هم نزدیکه – خوابگاه درب و داغونی که با حسرت اضافه کرد: از اون ۲۰ نفر تو یه اطاق ۹ متري زندگی می کنن که خیلی خیلی بهتره سرم را تکان دادم فهیمه دکمه ي زنگ را فشار داد صداي نه چندان ظریفی را شنیدم: کیه؟ سامین ،منم، فهیمه هستم یه هم خونه واست آوردم یادت میاد که گفته بودي – زود: بیا تو حرفش را قطع کرد درب خانه باز شد چمدانم را به دنبال خودم کشیدم برخورد چرخهایش با سطح زمین صداي ناهنجاري ایجاد کرده بود بعد از درب ورودي پارکینگ بزرگی بود که سمت چپ آن راه پله اي به..