ژانر‌ها: علمی

دانلود رمان فرمول  از ستایش سادات کریمی

فرمول ماجرای فرمولی که تکاملش در مریخ محقق می شود و در میانه ی این راه پر از پستی و بلندی عشق هایی اتفاق می افتد و گاه تار و پود عشق هایی که شاید ظاهر سازی اند و شاید هم ریشه در عمق جانِ هم دارند از هم گسسته می شود اما به هر حال اینجا پایان نیست رمان پیشنهادی: دانلود رمان ساده نیست اسکارلت گوشی اش را از روی مبل چنگ زد و داخل کیف چرمش گذاشت کفش های پاشنه دارش را سریع پایش کرد و درب را باز کرد راه پله  ی مارپیچ را با سرعتی عجیب طی کرد و با سوییچ قفل ماشینش را باز کرد کیفش را روی صندلی عقب انداخت و روی صندلی اش نشست ماشین را روشن کرد و با سرعتی که احتمالا در شهر خلاف محسوب می شد به طرف سازمان راه افتاد امروز یک جلسه ی خیلی مهم بود ولی او خواب مانده بود و حالا حتی وقت نکرده بود موهایش را درست و حسابی مرتب کند به جلوی سازمان که رسید خیالش کمی راحت شد چون گری دانگروس هم تازه از ماشینش پیاده شد اسکارلت کمی سر و وضعش را مرتب کرد و کیفش را از صندلی عقب برداشت و از ماشین پیاده شد در مقابل او دانگروس یک مبتدی محسوب می شد ولی خودش هم می دانست که کار دانگروس بدتر از او نیست لیکن باید از جبهه ی قدرت وارد میشد تا بعدا دانگروس پر رو نشود بنابراین بدون هیچ گونه حرفی پله ها را بالا رفت و درب را باز کرد دانگروس که تقریبا با او شانه به شانه شده بود گلویی صاف کرد اما اسکارلت هی

دانلود رمان بقا مرگ دوباره  از فاطمه.میم

هزاران سال پیش از آفرینش آدم و حوا، مردمانی روی زمین می‌ز یستند. در آتلازِد پایتخت جهان، ملکه میریام حکمرانی می‌کرد؛ روزی او توسط سلینوس عالم دربار با خبر می‌شود که جسم کروی بسیار بزرگ و سنگینِ سرخ رنگی (مریخ) به سمت زمین می‌آید و تا سه سال آینده با زمین برخورد و زمین را نابود خواهد کرد. سلینوس با مطالعه و تحقیق فراوان در می‌یابد که تنها راه نجات زمین و حفظ بقای بشریت چیست! اول رمان بقا مرگ دوباره در گوشهای از شهر موسیقی شادی مینواختند. دختران و پسران جوان کنار هم به رقص و پایکوبی پرداخته و زیباترین لباسهایی که داشتند را به تن کرده بودند. مردم به در و دیوار شهر پارچهها و آویزهای رنگارنگی آویخته بودند. بوقچیهای قصر، در سرتاسر شهر حرکت میکردند و خبر از تولد ملکه میریام فرمانروای کل جهان را میدادند. ملکه میریام، ملکهی با انصاف، اما ِ سختگیر جهان بود که در شهر د آتالز یعنی پایتخت کل جهان حکومت میکرد؛ او در اجرای قوانین بسیار جدی بوده و با هیچکس تعار فی نداشت. ملکه بسیار خودپسند، مغرور و مستبد اما ذاتا دلرحم بود؛ ولیکن بیشتر مواقع سختگیریاش بر احساساتش غلبه کرده و تصمیم خود را میگرفت. یکی دیگر از خصوصیات مهم میریام مقید بودن او به دینش بود؛ او اهمیت بسیاری به مقدسات داده و عباداتش را هیچگاه ترک نمیکرد. آتالزد پایتخت جهان، شهری اصیل، زیبا و امن بود. شهری آفتابی با تابستانهای گرم و زمستانهای بسیار سرد؛ باغهای بسیاری داشت و نعمتهای فراوانی در آن موجود بود؛ بهطوری که بسیاری از نقاط جهان را آذوقه وطعام میدادند آتلازد