ژانر‌ها: غمگین عاشقانه

دانلود رمان ازدواج بخاطر برادرم  ماه بانو 

: داستان خنده، غم، خوشی، عشق و فداکاریه که البته در نهایت به پخته شدن داستان کمک می کنه. دختری از تبار خوشی و آزادی، کسی که در خوشبختی غرق شده. کسی که مزه ى تلخ درد براش نا آشناس. زندگی با بوی آرامش و خدا، اما همیشه یه آدم خوب، خوب می مونه؟!