ژانر‌ها: دانلود رمان هیجانی

دانلود رمان ما سه نفر  از زهرا قاسم زاده 

ما سه نفر درمورد سه تا شیطون .. سه تا همراه .. سه تا هم نفس .. سه تا هم کلاس سه تا برادر وسه قلوهایی که از اول خلقت با هم بودن ازدنیا فقط یه پدر دارن ومادرشونو توی کودکی ازدست دادن! به یه دلیل مبهم! وپدری دارن که سخت گیر واما عاشقشونه! بعدازچندسال وقتی هجده ساله می شن حس می کنن وجود یه زن داره توزندگی پدرشون پررنگ میشه سعی دارن زندگی رو بروفق مراد خودشون تغییربدن واین موضوع باعث میشه که این سه قلوهای شیطون مابعدازهشت سال سراز یک باند خلاف کار درارن درحالی که .. اول رمان ما سه نفر نفر اول : پنجره ي بدون محافظ را با شتاب با زمي کند وبيرون مي پرد.کفش هاي آل استارش را به پا مي کند وبند هايش را زيگ زاگ مي بندد ودر آخر هم با گره اي به دور مچ پاهايش راست مي ايستد وآدامس درون دهانش را بيرون پرت مي کند . نفر دوم : به کمک طنابي که به بيرون پنجره اش پرت شده پايين مي آيد کت چرمي واندامي اش رامي پوشد کاله تيشرت طوسي رنگش را ازکت بيرون مي گذارد . نفر سوم : ازپله هاي طويل ساختمان با آرامش پايين مي آيد قدم زنان طول راهرو را طي مي کند درحالي که کتش را با يک دست روي شانه انداخته با دست آزادش عينک آفتابي بدون فرام مشکي رنگش را به صورت مي زند هردو به او که با طمانينه قدم برمي دارد با حرص نگاه مي کنند ومنتظر مي شوند هردو نگاهشان روي قدم هاي او مانده مي شمارند کمي نزديک شده هنوز نرسيده نزديک تر نزديک نزديک

دانلود رمان مسیری از جنس شب

: رمانی از ۹ دختر پسر ۶ پسر ۳ دختر دخترانی از جنس شب رمانی پر از ماجرا جویی … پسرایی که سرنوشت دخترا رو به تباهی میکشند نقشه ای که پا رو زندگیه خیلیا میزاره کدوم پسرا چه کسایی مقصرن ماجرا چیه ؟ کدوم نقشه ؟ با رمان از جنس شب…..