زهرا و شبح عشق 

 زهرا و شبح عشق 

بیوگرافی برای این هنرمند ثبت نشده است.