زینب امیری 

 زینب امیری 

بیوگرافی برای این هنرمند ثبت نشده است.