زینب جوکال 

 زینب جوکال 

بیوگرافی برای این هنرمند ثبت نشده است.