فریماه جعفری 

 فریماه جعفری 

بیوگرافی برای این هنرمند ثبت نشده است.