منیر قاسمی 

منیر قاسمی 

بیوگرافی برای این هنرمند ثبت نشده است.