یسنا فتاحیان 

یسنا فتاحیان 

بیوگرافی برای این هنرمند ثبت نشده است.