یگانه ظهوری راد 

یگانه ظهوری راد 

بیوگرافی برای این هنرمند ثبت نشده است.